Siseõhu parandamine ja radooni tõkestamine

Kapillaarniiskus märgruumis – Lae tööjuhend alla

Kapillaar- ja diffusioon-niiskus kuiva ruumi põrandas – Lae tööjuhed alla

Kapillaarniiskuse tõke kuiva ruumi põrandas – Lae tööjuhend alla

Kapillaarniiskuse tõke kuiva ruumi seinas – Lae tööjuhend alla

Difusioon-niiskuse tõke kuiva ruumi põrandas – Lae tööjuhend alla

Difusioon-niiskuse tõke kuiva ruumi seinas – Lae tööjuhend alla

Õhulekete tõkestamine esimese korruse põrandas – Lae tööjuhend alla

Õhulekete tõkestamine hoone väliskestas – Lae tööjuhend alla

Kahjulike ainete tõkestamine seina- ja laepindadel Ardex-i aurutõkkematerjalide kombinatsiooniga – Lae tööjuhend alla

Märgruumi põranda kapillarkatkestus ja kahjulike ainete tõkestamine aurutõkketootega ning hüdroisolatsioon – Lae tööjuhend alla