Sisäilmapäivän ohjelma

HAITTA-AINEET RAKENTEISSA

Haitta-ainekartoitukset
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet – VOC-analyysi
Rakennusmateriaalien päästöluokka M1

HALLITTU KORJAUS

Haitta-aineiden hallinta ilmanvaihdolla
Kapillaarisuus ja vesihöyryn diffuusio
Ilmavuotojen tiivistys
Haitta-aineiden kapselointi

PINTARAKENNEJÄRJESTELMIEN KÄYTÄNNÖN OSUUS

Alustan arviointi
Alapohjan haitta-ainekapselointi
Ilmavuototiivistykset
Tasoitustyöt
Pintamateriaalien asennus
Listakiinnitykset

RUOKAILU

YHTEENVETO SISÄILMAKORJAUSTEN TYÖTEKNIIKOISTA

Loppukeskustelu