Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – asiakasrekisteri
(päivitetty 31.3.2017)

1. Rekisterinpitäjä
Ardex Oy (y-tunnus 1612232-8)
Postiosoite: PL 10, 02921 ESPOO
Käyntiosoite: Koskelonkuja 1 A 27, 02920 ESPOO
Puhelin: 09 6869 140

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Mia Virtakoski
Postiosoite: PL 10, 02921 ESPOO
Email: mia.virtakoski@ardex.fi

3. Rekisterin nimi
Ardex Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Ardex Oy:n koulutusten ja kurssien hallinnoimiseksi sekä sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitukseen.
Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.
Sähköpostisuoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
Rekisteröidyn nimi, ammatti, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Suoramarkkinointilupa.
Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.
Asiakkaan osallistuminen ARDEX-Opiston järjestämälle kurssille mm. henkilösertifioinnin täydennyskoulutusta varten.
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostuu Ardex Oy:n asiakkaiden ja koulutuksista kiinnostuneiden toimittamista tiedoista. Rekisteriä ylläpidetään ja päivitetään asiakaskontaktien sekä Ardex Oy:n kotisivujen rekisteröintilomakkeella tietonsa antaneiden kautta. Osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksimainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka ovat vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalla, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.
Jos henkilötiedoista tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa johon rekisterinpitäjällä on ainoastaan käyttöoikeus.

Sähköpostitse tapahtuvan uutiskirjemarkkinoinnin rekisteri sijaitsee eMarketeer-palvelimella (www.emarketeer.com), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. eMarketeerin palvelimelle tallentuvat www.ardex.fi -sivulla lomakkeen täyttäneiden Ardex-Opiston kurssille ilmoittautuneiden henkilötiedot. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja emarketeer-palvelun pääkäyttäjä.

Ardex-Järjestelmäkortin mobiiliversion tilanneiden asiakkaiden henkilötiedot sijaitsevat webkortin palveluntuottajan, Arena Interactive Oy, valvotussa palvelinkeskuksessa.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus ja sen toteuttaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Korjaamispyynnöt on myös syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä kiellot osoitetaan:
Ardex Oy
Mia Virtakoski
PL 10, 02921 ESPOO

Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun
ohjeistuksesta Rekisteröidyn oikeudet